Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području ulaganja, istraživanja i inovacija, malih i srednjih poduzeća i jedinstvenog tržišta

Search form

Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području ulaganja, istraživanja i inovacija, malih i srednjih poduzeća i jedinstvenog tržišta

europska komisija, javno savjetovanje
Europska komisija pokrenula je niz javnih savjetovanja o prioritetima koji bi se trebali uzeti u obzir pri planiranju sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira odnosno dugoročnog proračuna EU-a, uključujući i savjetovanje za fondove EU-a u području ulaganja, istraživanja i inovacija, malih i srednjih poduzeća i jedinstvenog tržišta.

Online savjetovanje dio je globalnog procesa sa svrhom prikupljanja mišljenja o tome kako najbolje iskoristiti svaki euro proračuna Europske unije. Ono uključuje pitanja o trenutačnoj izvedbi i budućim izazovima pripadajućih programa, a pomoći će u dobivanju povratnih informacija od građana, organizacija, javnih tijela i drugih dionika o onome što je dobro implementirano, a što bi se moglo poboljšati u budućnosti.

Upitnik je dostupan na 23 jezika, a javne konzultacije trajat će do 8. ožujka 2018. godine. Daljnje informacije o ovom savjetovanju dostupne su ovdje.

Slika: Google Images