Javnosti predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Search form

Javnosti predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem

MRRFEU
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održalo je javno izlaganje Nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

U okviru svoga djelokruga, Ministarstvo je izradilo Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem kojim se na novi i cjeloviti način uređuje zakonodavni okvir strateškog planiranja Republike Hrvatske za upravljanje javnim politikama. Ovim Zakonom, uređuje se sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama, odnosno priprema, izrada, provedba, izvještavanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje dokumenata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.

Nakon samog predstavljanja Nacrta Zakona, održan je okrugli stol na temu „Strateško planiranje kao ključna poluga gospodarskog razvoja“.

Slika: Google Images