Što je ugljična neutralnost i kako do nje doći do 2050.?

Search form

Što je ugljična neutralnost i kako do nje doći do 2050.?

Klimatske promjene već utječu na cijeli svijet, a sve češći ekstremni vremenski uvjeti poput suša, toplotnih udara, obilnih kiša, poplava i klizišta pogađaju i Europu. Promjena klime utječe i na porast razine mora, zakiseljavanje oceana i gubitak bioraznolikosti.

Za održavanje povećanja temperature ispod 1,5 stupnja, na razini koju je Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) proglasio sigurnom, ključna je ugljična neutralnost. Njezina važnost prepoznata je i u Pariškom sporazumu, koji je potpisalo 195 država, uključujući EU.

Ugljična neutralnost je ravnoteža između emisije ugljika i njegove apsorpcije iz atmosfere u ponore ugljika. Za postizanje nulte stope, sve emisije stakleničkih plinova trebale bi biti anulirane kroz sekvestraciju ugljika.

Europska unija postavila je visoke ciljeve vezane uz klimatsko područje. Trenutni cilj je smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40 posto do 2030. u odnosu na razinu iz 1990.

U studenom 2018. Europska komisija predstavila je dugoročnu strategiju EU-a za postizanje klimatsko neutralne ekonomije do 2050. U lipnju 2019. čelni ljudi EU-a pozvali su države članice i Komisiju “na ostvarenje napretka u radu [...] kako bi se utvrdio način na koji će se osigurali prijelaz na klimatski neutralan EU u skladu s Pariškim sporazumom”.

U rezoluciji iz ožujka 2019. Europski parlament zatražio je postavljanje viših ciljeva vezano uz smanjenje emisija za 2030. kako bi se postigao cilj ugljične neutralnosti do 2050.

Slika: Google Images