Jednostavniji pristup fondovima EU-a

Search form

Jednostavniji pristup fondovima EU-a

bijela knjiga, kohezijska politika, fondovi EU
Iako su rezultati kohezijske politike EU-a nedvojbeno pozitivni, tolika količina propisa ne olakšava uvijek život lokalnim tijelima koja upravljaju fondovima EU-a ni poduzećima koja se žele prijaviti za financiranje EU-a. Ključ je u pojednostavnjivanju, a Europska komisija trebala bi razmotriti kako dodatno pojednostavniti pristup fondovima EU-a u proračunskom okviru nakon 2020.

To je glavna poruka koju skupina na visokoj razini za pojednostavnjivanje nastoji uključiti u raspravu o budućnosti financija EU-a koju je Komisija pokrenula 28. lipnja posebnim dokumentom za razmatranje. Riječ je o konačnom dokumentu u nizu od pet dokumenata za razmatranje objavljenih nakon što je Komisija 1. ožujka objavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe.

Pojednostavnjivanjem pristupa sredstvima iz kohezijskih fondova EU-a i njihove uporabe zasigurno će se pridonijeti povezivanju građana s EU-om.

Slika: Google Images