Još tri dana do završetka IPARD natječaja za mjeru 101

Search form

Još tri dana do završetka IPARD natječaja za mjeru 101

U petak, 12. travnja, završava zaprimanje prijava na 9. natječaj za IPARD Mjeru 101 „ Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ u okviru koje obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici
PDV-a) mogu ostvariti bespovratna sredstva za izgradnju ili rekonstrukciju nepokretne imovine te za kupnju nove mehanizacije i opreme, ukoliko se bave mljekarstvom, govedarstvom, svinjogojstvom, peradarstvom te posluju u sektorima jaja, voća i povrća, žitarica i uljarica.
Najviši iznos prihvatljivih izdataka u Mjeri 101, za koje korisnik može tražiti potporu je 6,5 milijuna, uz iznimku u sektoru jaja gdje se može ostvariti potpora do čak 14,6 milijuna kuna. Ukupna vrijednost cjelokupnog ulaganja može biti i višestruko veća od spomenutih, ali se potpora uvijek računa iz ovih vrijednosti. Udio potpore na koji korisnik IPARD programa ima pravo iznosi od 50% do 75%.
Izvor: http://www.apprrr.hr/josnbsp;4-dana-do-zavrsetka-ipard-natjecaja-za-mjer...
Slika: google images