JRC Nuclear Research Infrastructures - otvoreno novih 11 poziva

Search form

JRC Nuclear Research Infrastructures - otvoreno novih 11 poziva

Zajednički istraživački centar (JRC) otvorio je 11 natječaja. Uvjeti i kriteriji za prijavu na natječaje:

  • Korisnici moraju biti iz države članice EU, zemlje pridružene istraživačkom programu Euratom (samo Švicarska i Ukrajina).
  • Vodeći korisnik mora  biti sa sveučilišta, istraživačkog ili javnog učilišta ili iz malog i srednjeg poduzetništva (SME).
  • Etička dimenzija istraživanja mora biti u skladu s pravom EU, posebno čl. 19 Uredbe (EU) 1291/2013 i primjenjivih zakona i propisa u državama članicama EU.
  • Obrazac za podnošenje prijedloga mora biti potpun i u skladu s uputama.

Ovisno o dostupnosti sredstava, osoblja i drugih resursa, JRC može pružiti financijski doprinos za podršku korisnicima kako bi pokrili njihove troškove putovanja i dnevnica koji se odnose na dane boravka u JRC istraživačkim infrastrukturama.

Slika: Google Images