Kohezijska politika EU: strateški fokus na kvalitetne projekte i uklanjanje administrativnih zapreka ulaganjima

Search form

Kohezijska politika EU: strateški fokus na kvalitetne projekte i uklanjanje administrativnih zapreka ulaganjima

Danas je Komisija objavila studiju čiji je cilj poboljšati razumijevanje tehničke pomoći (TA) na inicijativu država članica tijekom razdoblja 2014-2020.
Izvješće procjenjuje sposobnost javnih uprava za pripremu, upravljanje i provedbu projekata kohezijske politike EU-a, kao i za uklanjanje važnih prepreka ulaganju. 
Izvješće poziva nacionalne i regionalne vlasti da osiguraju više vodstva i koordinacije, uključivanja i jačanja kompetencija svih relevantnih dionika i korisnika, ulažu u dugoročne strategije učenja i razvoja svog osoblja, koristeći alate razvijene u okviru kohezijske politike EU-a. Štoviše, studija sadrži vrlo koristan sažetak dobrih praksi u različitim područjima, naglašavajući potrebu za širim upravnim reformama.

Preporuke su u skladu s fokusom Europske komisije na strateškoj izgradnji kapaciteta novih instrumenata financiranja EU-a i inicijativa sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a 2021.-2027. i NextGenerationEU.
Povjerenica za koheziju i reforme, Elisa Ferreira, rekla je: „Kohezijska politika je u središtu oporavka za održiviju i otporniju Europu. Dobro upravljanje i zdrave institucije pogodne su za rast i gospodarski razvoj. Države članice i regije trebale bi strateški razmišljati o jačanju svojih kapaciteta za planiranje i provedbu javnih ulaganja, uključivanjem ključnih dionika i iskorištavanjem zelene i digitalne tranzicije."

Komisija je također stavila na raspolaganje praktični priručnik koji uprave mogu koristiti za bolju pripremu za buduće programe ulaganja u kohezijsku politiku EU.


Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu