Kohezijska politika nakon 2020.: nova inicijativa Komisije pomaže državama članicama i regijama da bolje upravljaju fondovima EU-a

Search form

Kohezijska politika nakon 2020.: nova inicijativa Komisije pomaže državama članicama i regijama da bolje upravljaju fondovima EU-a

ec europa
Komisija je odabrala pet nacionalnih i regionalnih tijela u Grčkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj koja će sudjelovati u aktivnostima novog pilot-projekta povezanog s dobrim upravljanjem i razvijanjem administrativnim kapacitetima.

Riječ je o sljedećih pet programa kohezijske politike: programu „Prometna infrastruktura, okoliš i održivi razvoj” u Grčkoj, regionalnom programu za Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj, regionalnom programu za Estremaduru u Španjolskoj, programu „Konkurentnost i kohezija” u Hrvatskoj te programu za razvoj regija u Bugarskoj. 

Da bi se poboljšalo upravljanje programima koje financira EU u razdoblju nakon 2020., stručnjaci iz Komisije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pružit će prilagođenu potporu. 

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) izdvojeno je 900 000 EUR za razvijanje prve faze planova u pet odabranih zemalja. O proračunu za drugu fazu odlučit će se kasnije.

Slika: Google Images