Kohezijska politika podupire inovativna start-up poduzeća u Hrvatskoj

Search form

Kohezijska politika podupire inovativna start-up poduzeća u Hrvatskoj

Europski investicijski fond (EIF) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uspostavili su financijski instrument „ESIF fond rizičnog kapitala”. Zahvaljujući 35 milijuna EUR iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. uložit će u fondove rizičnog kapitala namijenjene malim i srednjim poduzećima (MSP) visokog potencijala, što će im omogućiti rast i natjecanje na globalnoj pozornici.

ESIF fond rizičnog kapitala posebno je namijenjen ulaganjima u ranijim fazama i ponudit će punopravni program ubrzanja. Dodaje novi element uspješnoj ponudi dužničkih instrumenata, uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i pridonijet će razvoju čvrstog i dinamičnog ekosustava start-up poduzeća u zemlji.

Slika: Google Images