Kohezijska politika: uključivanje građana radi ostvarivanja boljih rezultata

Search form

Kohezijska politika: uključivanje građana radi ostvarivanja boljih rezultata

Komisija je odlučila pokrenuti dvije nove pilot-mjere kako bi građani više sudjelovali u provedbi kohezijskih projekata. Cilj je poduprijeti aktivno sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u planiranju, ulaganju i praćenju korištenja sredstava EU-a kako bi se u konačnici ostvarili bolji rezultati. U okviru tih pilot-mjera upravljačka tijela kohezijskih fondova i organizacije civilnog društva dobit će stručne savjete i potporu za razvoj potrebnog znanja i vještina za provedbu kohezijskih projekata.

Dvije navedene mjere provodit će se 12 mjeseci, a rezultati će se predstaviti u izvješću, priručniku koji će obuhvatiti iskustva iz različitih projekata te u obliku savjeta o tome kako građane više uključiti u kohezijsku politiku. Cilj je promicati slične inicijative u programima kohezijske politike u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Slika: Google Images