Komisija daje praktične savjete za kontinuirani protok robe diljem EU-a duž zelenih traka

Search form

Komisija daje praktične savjete za kontinuirani protok robe diljem EU-a duž zelenih traka

Komisija je danas objavila nove praktične savjete za provedbu njezinih smjernica za upravljanje granicama kako bi se tijekom aktualne pandemije zajamčilo kontinuirano kretanje tereta diljem EU-a. Kako bi se osiguralo da lanci opskrbe diljem EU-a i dalje funkcioniraju, od država članica traži se da bez odgode uvedu tzv. zelene trake na unutarnjim graničnim prijelazima u transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Zelene trake na graničnim prijelazima trebale bi biti otvorene za sva teretna vozila bez obzira na to koju robu prevoze. Prijelaz granice, uključujući provjere i zdravstvene preglede, ne bi smio trajati dulje od 15 minuta.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images