Komisija donijela nova pravila o digitalnim obrascima u javnoj nabavi

Search form

Komisija donijela nova pravila o digitalnim obrascima u javnoj nabavi

Komisija je donijela nova pravila o e-obrascima koji se upotrebljavaju kao digitalne obavijesti o nabavi radi jasnijih i pristupačnijih informacija na internetu o javnoj nabavi i ugovorima. Time se pojednostavljuje rad poduzećima koja traže poslovne prilike i građanima pojašnjava postupak javne nabave. Zahvaljujući novim pravilima, ekološki osviještena, socijalna i inovativna poduzeća imaju bolji pristup javnoj nabavi, u skladu s planom Komisije za 2017.

E-obrasci upotrebljavat će se u oko 500 milijardi eura javnih ugovora velike vrijednosti i na raspolaganju su za do 1,5 bilijuna eura ugovora male vrijednosti. Kako bi ostalo dovoljno vremena za prilagodbu državnih i europskih informacijskih sustava, javne uprave imaju do listopada 2023. za primjenu tih novih obrazaca.

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu