Komisija donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama

Search form

Komisija donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama

U skladu s europskim zelenim planom i ciljem da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo Komisija je danas donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama (ETS) koje će se primjenjivati u kontekstu trgovanja emisijama stakleničkih plinova nakon 2021. („Smjernice za ETS”).Smjernice će stupiti na snagu 1. siječnja 2021. s početkom novog razdoblja trgovanja emisijama, a zamijenit će smjernice donesene 2012.

Smjernicama za ETS nastoji se smanjiti rizik od „istjecanja ugljika”, do kojeg dolazi kada poduzeća presele proizvodnju u zemlje izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama. Pritom se smanjuje gospodarska aktivnost u EU-u, a ne smanjuju se globalne emisije stakleničkih plinova. Konkretno, smjernicama se omogućuje da države članice poduzećima u ugroženim sektorima nadoknade dio povećane cijene električne energije koja proizlazi iz cjenovnih signala ETS-a (takozvani „neizravni troškovi emisija”). Međutim, prekomjernom nadoknadom poništio bi se učinak cjenovnih signala ETS-a, čija je svrha potaknuti troškovno učinkovitu dekarbonizaciju gospodarstva, i narušilo tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Više informacija dostupno je ovdje.


Slika: Google Images