Komisija Hrvatskoj odobrila ulaganja u proširenje Istarskog ipsilona u iznosu od 165 milijuna EUR

Search form

Komisija Hrvatskoj odobrila ulaganja u proširenje Istarskog ipsilona u iznosu od 165 milijuna EUR

istarski ipsilon
Europska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, plan Republike Hrvatske da produlji ugovor o koncesiji za Istarski ipsilon. Time je, uz istovremeno ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja, dano zeleno svjetlo za ulaganja u iznosu od 165 milijuna EUR.

Istarski ipsilon autocesta je duljine 145 km koja povezuje istarsku regiju s ostatkom Hrvatske. Produljenjem koncesije omogućit će financiranje izgradnje drugog kolnika duljine 28 km na sjeveroistočnoj strani Istarskog ipsilona.

U skladu s pravilima EU-a o državnim potporama države članice mogu pod određenim uvjetima dodijeliti potporu za takve infrastrukturne projekte radi poticanja gospodarskog rasta. Neki su od bitnih uvjeta izbjegavanje prekomjerne naknade i osiguravanje učinkovitog tržišnog natjecanja. 

Slika: Google Images