Komisija iznjela prijedlog za "financijsku disciplinu" za izravna poljoprivredna plaćanja u 2014. financijskoj godini

Search form

Komisija iznjela prijedlog za "financijsku disciplinu" za izravna poljoprivredna plaćanja u 2014. financijskoj godini

Europska komisija je podnjela prijedlog za "financijsku disciplinu", tim se želi osigurati da financiranje ostane unutar granica proračuna. Prijedlog Komisije uključuje prag za oslobođenje poljoprivrednika od bilo kakvog smanjenja za prvih 5.000,00 € izravnih plaćanja, a predviđeno je smanjenje ispod 5% (4,98%) svih izravnih plaćanja ili ukupno smanjenje od 1 471,4 milijuna €. Ovaj prijedlog se odnosi na podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja u 2013, koji se dostavljaju do svibnja 2013, i obično isplaćuju u prosincu 2013 (od proračuna 2014), ali se neće primjenjivati za Bugarsku, Rumunjsku i Hrvatsku, jer je sustav za izravna poljoprivredna plaćanja u tim državama još u fazi usklađivanja. Ovaj potez slijedi dogovor između šefova država EU o Višegodišnjeg financijskog okvira (MFF), koji je otprilike 800 milijuna € manji, te je cilj dogovora stvoriti novu tržišnu krizu rezervu (vrijedu 424.5 milijuna €) iz Višegodišnjeg financijskog okvira (MFF), a ne iz zasebnih rezervi koje bi bile stvorene izvan MFF kako je izvorno predlagala Komisija. Prijedlog treba biti usvojen od strane Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2013.
Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-297_en.htm
Slika: google images