Komisija namjerava uložiti 1 milijardu eura u vrhunska europska superračunala

Search form

Komisija namjerava uložiti 1 milijardu eura u vrhunska europska superračunala

Superračunala su potrebna za obradu sve većih količina podataka te koriste društvu u mnogim područjima, od zdravstvene skrbi i obnovljive energije do sigurnosti automobila i kibersigurnosti. 

Vijeće je donijelo Uredbu o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (EuroHPC), nove pravne i financijske strukture koja će objediniti sredstva iz 25 europskih zemalja, izgraditi superračunalstvo i podatkovnu infrastrukturu te podržati istraživanja i inovacije u tom području, a uključivat će znanstvenike, poduzeća i industriju. Tom će se strukturom europskim javnim i privatnim korisnicima omogućiti bolji pristup superračunalstvu, koje je ključno za potporu konkurentnosti i inovacijama.

Slika: Google Images