Komisija objavila studiju o utjecaju otvorenog koda na europsko gospodarstvo

Search form

Komisija objavila studiju o utjecaju otvorenog koda na europsko gospodarstvo

Komisija je objavila rezultate studije o analizi gospodarskih posljedica softverskih i hardverskih rješenja otvorenog koda na europsko gospodarstvo. Procjenjuje se da su poduzeća sa sjedištem u EU-u 2018. uložila oko milijardu eura u softver otvorenog koda, što je dovelo do pozitivnog učinka na europsko gospodarstvo u iznosu od 65 do 95 milijardi eura. 
U studiji se predviđa da bi se povećanjem sredstava uloženih u softver otvorenog koda od 10 % godišnje generiralo dodatnih 0,4 % do 0,6 % BDP-a, kao i osnovalo više od 600 dodatnih poduzeća u području IKT-a u EU-u. 
Studije slučaja pokazuju da bi javni sektor nabavom softvera otvorenog koda umjesto vlasničkog softvera mogao smanjiti ukupne troškove, izbjeći ovisnost o pružatelju usluga i time povećati digitalnu autonomiju. 
U studiji se daje niz konkretnih preporuka za javnu politiku usmjerenu na postizanje digitalno autonomnog javnog sektora, istraživanja i inovacija koje omogućuju europski rast te digitalizirane i konkurentne industrije. 
Rezultati studije dugoročno bi se mogli upotrijebiti za jačanje dimenzije otvorenog koda u razvoju budućih politika u području softvera i hardvera za industriju EU-a. 
Više informacija o studiji dostupno je ovdje.Slika: Google Images