Komisija odlučila registrirati novu europsku inicijativu

Search form

Komisija odlučila registrirati novu europsku inicijativu

Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected (Zaustavimo (((5G))) – Ostanimo povezani, ali zaštićeni)”. 
Organizatori inicijative pozivaju Komisiju da predloži propise za bolju zaštitu svih oblika života od određenih navodnih rizika od radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja i mikrovalnog zračenja, da zaštiti od određenih drugih navodnih utjecaja tehnologije 5G na okoliš i s time povezane digitalizacije te da osigura djelotvornu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju s pomoću tih novih oblika komunikacijske tehnologije, među ostalim od kiberkriminaliteta. 
Odluka o registraciji pravne je prirode i njome se ne prejudiciraju konačni pravni i politički zaključci Komisije o ovoj inicijativi ni eventualne mjere koje namjerava poduzeti, ako inicijativa dobije potrebnu potporu.

Budući da ova europska građanska inicijativa ispunjava formalne uvjete utvrđene u relevantnim propisima, Komisija smatra da je pravno prihvatljiva. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedlogâ. 

Registracija ne znači da Komisija na bilo koji način potvrđuje činjeničnu točnost sadržaja inicijative, koja je isključiva odgovornost skupine organizatora. Niz tvrdnji iznesenih u ovoj inicijativi zapravo je u suprotnosti s brojnim znanstvenim dokazima dostupnima Komisiji i ocjenama Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja, tijela koje ima mandat Svjetske zdravstvene organizacije za procjenu rizikâ za zdravlje.
U sadržaju inicijative izražavaju se samo stajališta skupine organizatora te se ni na koji način ne može smatrati da se u njemu odražavaju stajališta Komisije. 
Više informacija o temi možete pronaći na poveznici.


Slika: Google Images