Komisija pokreće novu aplikaciju Erasmus+ s integriranom europskom studentskom iskaznicom

Search form

Komisija pokreće novu aplikaciju Erasmus+ s integriranom europskom studentskom iskaznicom

Komisija je pokrenula novu aplikaciju Erasmus+ i tako učinila novi korak u digitalizaciji programa Erasmus+. Studenti će putem nove aplikacije dostupne na svim jezicima EU-a moći koristiti digitalnu europsku studentsku iskaznicu, koja vrijedi u cijeloj Europskoj uniji. 
Budućnost je digitalna, a nova će aplikacija za studente značiti još manje papira. 
Zahvaljujući novoj aplikaciji, koja funkcionira na sustavima Android i iOS, studenti će moći:
  •  pretraživati i odabirati odredišta među partnerima njihova sveučilišta 
  • potpisivati digitalne ugovore o učenju
    otkrivati događanja i korisne savjete o odredištu te 
  • komunicirati s drugim studentima i 
  • preuzeti svoju europsku studentsku iskaznicu koja im nudi pristup uslugama, muzejima, kulturnim događanjima i posebnim pogodnostima na sveučilištu i u zemlji domaćinu. 
Više od 4000 sveučilišta trenutačno je uključeno u mrežu Erasmus bez papira(link is external), koja im omogućuje sigurnu razmjenu podataka i lakšu obradu ugovora o učenju. Ta digitalna suradnja omogućuje uvođenje i priznavanje europske studentske iskaznice.
Više o temi možete pronaći na poveznici. Slika: Google Images