Komisija povećava potporu za europske poljoprivrednike koji se suočavaju s posljedicama suše

Search form

Komisija povećava potporu za europske poljoprivrednike koji se suočavaju s posljedicama suše

Europska komisija osigurava pomoć europskim poljoprivrednicima koji se bore s posljedicama ekstremnih suša. Poljoprivrednici će moći primati predujmove za izravna plaćanja i plaćanja za ruralni razvoj te će im se za potrebe prehrane životinja omogućiti veća fleksibilnost u korištenju zemljišta koja se inače ne koristi za proizvodnju.

Uz veće predujmove i odstupanja od posebnih zahtjeva ekologizacije, može se iskoristiti i postojeća potpora u okviru ZPP-a, među ostalim državne potpore, de minimis potpore, ulaganja u ruralni razvoj te instrumenti za upravljanje rizikom. Komisija je u kontaktu sa svim državama članicama i do 31. kolovoza bi trebala primiti ažurirane informacije o posljedicama proljetne i ljetne suše za njihove poljoprivrednike. 

Slika: Google Images