Komisija povećava uključivost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Search form

Komisija povećava uključivost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Komisija je danas donijela okvir za povećanje uključivosti i raznolikosti programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. Tim se mjerama ispunjava preuzeta obveza Komisije predsjednice von der Leyen da znatno ojača oba programa, ne samo omogućavanjem učenja ili volontiranja u drugoj zemlji većem broju ljudi, nego pogotovo usmjeravanjem na što više ljudi koji imaju manje mogućnosti.
Današnjim okvirom mjera za uključivanje Komisija daje snažan poticaj za povećanje pravednosti i uključivanja u europskom prostoru obrazovanja, a i ispunjava obećanje iz prvog načela europskog stupa socijalnih prava, koje glasi da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. 
Komisija će pomno pratiti provedbu mjera uključivanja na nacionalnoj razini putem nacionalnih agencija za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Kako bi se bolje suočile s posebnim izazovima u pristupu programima u svojim nacionalnim kontekstima, nacionalne agencije izradit će na temelju općeg okvira za mjere uključivanja vlastite akcijske planove za uključivanje. U agencijama je već uspostavljena mreža službenika za uključivanje i raznolikost kako bi se olakšao taj rad i razmjena najbolje prakse. 
Kako bi osigurala uspješnu provedbu mjera, Komisija će i dalje komunicirati sa svim ključnim dionicima, od nacionalnih agencija do organizacija koje djeluju u području uključivanja i raznolikosti, stručnjaka i samih sudionika.
Više o okviru i mjerama pročitajte na poveznici. Slika: Google Images