Komisija pozdravila podršku EP-a ključnim prijedlozima u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a

Search form

Komisija pozdravila podršku EP-a ključnim prijedlozima u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a

Europski parlament jučer je podržao ključne prijedloge Komisije za sljedeći dugoročni proračun EU-a (2021. – 2027.). Komisija je pozdravila donošenje pregovaračkih stajališta Parlamenta o svemirskom programu EU-a i programu Digitalna Europa, čime se otvara put za početak pregovora među suzakonodavcima. 

Tim se glasovanjem u Parlamentu dopunjuje nedavno donošenje pregovaračkih stajališta u Vijeću. Komisija sada poziva suzakonodavce da zadrže isti tempo kako bi zajamčili brz početak i dovršetak pregovora. 

Slika: Google Images