Komisija pozdravlja politički dogovor o programu Digitalna Europa u vrijednosti od 7,5 milijardi eura

Search form

Komisija pozdravlja politički dogovor o programu Digitalna Europa u vrijednosti od 7,5 milijardi eura

Komisija je danas pozdravila politički dogovor između Europskog parlamenta i država članica EU-a o prvom programu EU-a čiji je cilj ubrzati oporavak i potaknuti digitalnu transformaciju Europe. Pregovori u okviru trijaloga završeni su, a sada pravne tekstove trebaju odobriti Europski parlament i Vijeće.

Program Digitalna Europa u vrijednosti od 7,5 milijardi eura (u sadašnjim cijenama) dio je sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a koji obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. Njime će se osigurati financiranje projekata u pet ključnih područja: superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost, napredne digitalne vještine i osiguravanje široke uporabe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu.

Slika: Google Images