Komisija produljuje i proširuje privremeni okvir kako bi pružila dodatnu potporu poduzećima

Search form

Komisija produljuje i proširuje privremeni okvir kako bi pružila dodatnu potporu poduzećima

Europska komisija odlučila je produljiti i proširiti područje primjene privremenog okvira za državne potpore, koji je donesen 19. ožujka 2020. radi potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Svi odjeljci privremenog okvira produljuju se za šest mjeseci, do 30. lipnja 2021., a odjeljak kojim se omogućuje potpora za dokapitalizaciju produljuje se za tri mjeseca, do 30. rujna 2021.

Cilj je državama članicama omogućiti da u kontekstu krize uzrokovane koronavirusom i uz zaštitu ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja pruže potporu poduzećima, osobito ako se privremeni okvir do sada nije u potpunosti mogao iskoristiti. Komisija će do 30. lipnja 2021. preispitati potrebu za daljnjim produljenjem ili prilagodbom privremenog okvira.

Slika: Google Images