Komisija registrira inicijativu „Europe CARES – uključivo kvalitetno obrazovanje za djecu s invaliditetom”

Search form

Komisija registrira inicijativu „Europe CARES – uključivo kvalitetno obrazovanje za djecu s invaliditetom”

Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Europe CARES – uključivo kvalitetno obrazovanje za djecu s invaliditetom”.

Cilj inicijative zajamčiti je „pravo na uključivo obrazovanje djece i odraslih s invaliditetom u Europskoj uniji”. U tekstu inicijative navodi se da „u EU-u živi više od 70 milijuna građana s invaliditetom i 15 milijuna djece s posebnim obrazovnim potrebama” i mnogi od njih „nailaze na prekomjerne prepreke u ostvarivanju prava na kvalitetno uključivo obrazovanje”. Stoga organizatori pozivaju Komisiju da „izradi prijedlog pravnog akta o zajedničkom okviru EU-a za uključivo obrazovanje kojim će se postići da ni jedno dijete ne bude zapostavljeno kad je riječ o uslugama rane intervencije, obrazovanju i prijelazu na tržište rada.”

Slika: Google Images