Komisija utvrdila politiku jednakovrijednosti sa zemljama izvan EU-a

Search form

Komisija utvrdila politiku jednakovrijednosti sa zemljama izvan EU-a

Europska komisija analizira je svoj opći pristup jednakovrijednosti u području financijskih usluga. Istovrijednost u EU-u posljednjih je godina postala važan instrument kojim se potiče integracija globalnih financijskih tržišta i suradnja s tijelima trećih zemalja. EU ocjenjuje opći politički kontekst i u kojoj se mjeri regulatornim sustavima određene treće zemlje ostvaruju isti rezultati kao pravilima EU-a. 

Pozitivna odluka o jednakovrijednosti, koja je jednostrana mjera Komisije, tijelima EU-a omogućuje da se oslone na pravila i nadzor trećih zemalja, a sudionicima na tržištu iz trećih zemalja koji posluju u EU-u da poštuju samo jedan skup pravila. U objavljenoj Komunikaciji također se navodi kako će se nedavnim izmjenama zakonodavstva EU-a osigurati još veća učinkovitost jedinstvenih pravila, nadzora i praćenja u EU-u i pritom potaknuti prekogranično poslovanje na globalnim tržištima. Komisija je dosad donijela više od 280 odluka o jednakovrijednosti koje se odnose na više od 30 zemalja.

Slika: Google Images