Konferencija Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi – Hvar, 17.6.2019.

Search form

Konferencija Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi – Hvar, 17.6.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i Europska investicijska banka organiziraju cjelodnevnu konferenciju o pametnim ulaganjima pod nazivom “Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi”, koja će se održati 17. lipnja 2019. u Arsenalu, u Gradu Hvaru.

Ova konferencija pružit će poticaj razvoju pametnih gradova i pametnih otoka, kroz rasprave u kojima će sudjelovati ugledni stručnjaci detaljno će se razraditi mogućnosti kako pametnim ulaganjima odgovoriti na postojeće nedostatke u infrastrukturi i omogućiti inovativna projektna rješenja. Na konferenciji će biti predstavljena nova investicijska platforma pametnih gradova i pametnih otoka u Republici Hrvatskoj. Rasprave će obuhvatiti i teme inicijative pametnih gradova, investicijske platforme, financijske instrumente, uključujući i mogućnosti njihovog kombiniranja s bespovratnim sredstvima, pripremu projekata, savjetodavne usluge, tehničku pomoć i nove izvore financiranja.

Za sudjelovanje na konferenciji Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi možete se prijaviti ispunjavanjem internetskog obrasca za prijave.

Slika: Google Images