Konferencija o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF)

Search form

Konferencija o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF)

povezivanje europe, konferencija
Otvorena je  konferencija o Instrumentu za povezivanje Europe: „Postignuća, rezultati i pogled u budućnost“, koja se u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održava u Dubrovniku od 7. do 8. rujna, a na kojoj su, između ostalog, predstavljeni rezultati koje je Republika Hrvatske postigla u okviru korištenja EU sredstava iz CEF Instrumenta.

Instrument za povezivanje Europe još je jedan u nizu instrumenata koje koristimo za financiranje projekata koji su u skladu s prioritetima prometne politike, kako Hrvatske tako i Europske unije. Hrvatska je uspješno prijavila 32 projekta, a njihova se provedba sufinancira sredstvima CEF instrumenta u iznosu od 3,2 milijarde kuna.

Dvodnevna konferencija bit će prilika i za otvaranje stručne rasprave o budućem prometnom razvoju Europske unije te razmjeni iskustava u provedbi projekata s drugim državama članicama.

Slika: Google Images