Koronavirus: dodatnih 150 milijuna eura za Europsko vijeće za inovacije za financiranje revolucionarnih ideja

Search form

Koronavirus: dodatnih 150 milijuna eura za Europsko vijeće za inovacije za financiranje revolucionarnih ideja

Komisija je danas najavila da će u okviru pilot-instrumenta Akcelerator Europskog vijeća za inovacije (EIC) staviti na raspolaganje dodatnih 150 milijuna eura. Potpora je namijenjena novoosnovanim te malim i srednjim poduzećima za razvoj i uvođenje inovativnih rješenja za krizu uzrokovanu koronavirusom.

Uz raniji iznos od 164 milijuna eura koji je već stavljen na raspolaganje u okviru najnovijeg poziva za Akcelerator EIC, ukupna sredstva sada su gotovo udvostručena kako bi se omogućila učinkovitija borba protiv pandemije koronavirusa i razvoj brojnih drugih revolucionarnih inovacija.

Slika: Google Images