Kreativni građani u projektima kulturne baštine

Search form

Kreativni građani u projektima kulturne baštine

Kontakt točka programa Europa za građane 2014-2020 zajedno s Deskom Kreativne Europe pri ministarstvu Kulture i medija obilježava dane kulturne baštine te promiče uspješne projekte koji su u sklopu tih dvaju programa Unije tematizirali baštinu u kulturnom i društveno političkom kontekstu.

Kontakt točka programa Europa za građane pri Uredu za udruge Vlade RH i Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture organiziraju događanje pod nazivom Kreativni građani u projektima kulturne baštine. Riječ je o online susretu koje će se održati u petak, 16. listopada 2020. godine u 10 sati. Tijekom događanja, svi zainteresirani će imati prilike promisliti na koji način se baštinske teme potiču, plasiraju i promiču na europskoj razini. Uvodno će predstavnici Europske komisije zaduženi za programe Kreativna Europa i Europa za građane dati uvid u razmišljanja i diskusije koje se vode na razini Europe vezano uz ulogu zajedničke europske baštine i načina na koji će zaštita baštine biti prisutna u Programima u novom financijskom razdoblju. Sudionici će dobiti uvid u pregled zanimljivih projekata koji su tematizirali baštinu a podržani su iz programa Europa za građane i Kreativna Europa. Poveznica projekata o kojima će biti riječi je baština, dok se u provedbi ta tema oslanja na različite djelatnosti i izričaje: od kulturno-umjetničkog, preko društvenog do političkog konteksta.


Slika: Google Images