Kroz Program LIFE više od 222 milijuna eura ulaganja u okoliš, prirodu i klimatske aktivnosti

Search form

Kroz Program LIFE više od 222 milijuna eura ulaganja u okoliš, prirodu i klimatske aktivnosti

program life hrvatska
Komisija je u okviru Programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti odobrila paket ulaganja od 222 milijuna eura iz proračuna EU-a za potporu europskom prelasku na održivu budućnost s niskim razinama emisija ugljika. Sredstva EU-a potaknut će dodatna ulaganja pa će se u 139 novih projekata u 20 država članica uložiti ukupno 379 milijuna eura.

Program LIFE u 25. je godini postojanja i iz njega se i dalje ulaže u inovativne projekte visoke dodane vrijednosti za ljude, poduzeća i prirodu.

Slika: Google Images