LAG-ovima 1,5 milijuna kuna iz IPARD-a

Search form

LAG-ovima 1,5 milijuna kuna iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate u sklopu IPARD mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, koja se temelji na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG) po principu „odozdo prema gore“. LAG-ovi s vlastitog "domaćeg" terena, osluškujući potrebe poljoprivrednika, predlažu projekte za razvoj ruralnih životnih i radnih uvjeta te diversifikaciju gospodarskih aktivnosti. Nakon dva natječaja za mjeru 202, Agencija za plaćanja sklopila je ugovore za sufinanciranje 40 LAG-ova u iznosu od 36 milijuna kuna. Do sada je za sufinanciranje LAG-ova ukupno isplaćeno 1.516.278,61 kuna, a zadnje isplate išle su LAG-u Frankopan - 17.530,17 kn te LAG-u Zeleni trokut - 52.613,39 kn. 
Lokalnim akcijskim grupama (LAG) sufinancira se izrada studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izrada promidžbenih materijala, organizacija promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Za navedene troškove LAG-ovima se može odobriti maksimalni iznos od 450 000 kuna godišnje.