Life program; promjena e-mail adrese

Search form

Life program; promjena e-mail adrese

life program hrvatska
Od 1. rujna 2017. e-mail adresa life@mzoip.hr nije valjana te se komunikacija odvija putem nove e-mail adrese life@mzoe.hr.

Sukladno tome, sve e-mail adrese članova LIFE HR tima ne koriste domenu mzoip.hr već isključivo domenu mzoe.hr.

Slika: Google Images