Ljudska prava i demokracija: težnja za dostojanstvom i ravnopravnosti u cijelom svijetu

Search form

Ljudska prava i demokracija: težnja za dostojanstvom i ravnopravnosti u cijelom svijetu

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su donijeli Zajedničku komunikaciju i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024. te ukazali na prioritete i predstavili daljnje korake u tom području. Predstavili su i zajednički prijedlog Vijeću da se odluke o pitanjima iz Akcijskog plana donose kvalificiranom većinom. S obzirom na stratešku važnost tog plana prijedlogom se želi potaknuti brže i učinkovitije donošenje odluka o pitanjima ljudskih prava i demokracije.

U novom Akcijskom planu, koji se nadovezuje na postignuća prethodnih takvih planova, navedeni su prioriteti i ključne mjere za sljedećih pet godina, a spominje se i obveza EU-a da pojača svoju ulogu u promicanju i obrani ljudskih prava i demokracije u okviru svojeg vanjskog djelovanja. U njemu je navedeno pet područja djelovanja:

  • zaštita i jačanje pojedinaca
  • izgradnja otpornih, uključivih i demokratskih društava
  • promicanje globalnog sustava za ljudska prava i demokraciju
  • iskorištavanje mogućnosti i rješavanje problema koje donose nove tehnologije
  • ostvarivanje rezultata zajedničkim radom.
Tih će pet područja djelovanja biti temelj za utvrđivanje operativnih mjera na nacionalnoj, regionalnoj i multilateralnoj razini, pri čemu će se uzeti u obzir lokalne okolnosti i posebnosti. Da bi to ostvario, EU će iskoristiti širok raspon politika i alata koje ima na raspolaganju za promicanje i obranu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.

Slika: Google Images