Magistralnom plinovodu Omišalj- Zlobin odobreno EU sufinanciranje

Search form

Magistralnom plinovodu Omišalj- Zlobin odobreno EU sufinanciranje

lng terminal, plinovod
Europska komisija donijela je danas odluku o sufinanciranju projekata u okviru CEF Energy Call 2017. Na taj su se poziv mogli prijaviti projekti koji se nalaze na listi projekata od zajedničkoga interesa (PCI projekti). Na poziv se prijavilo 25 projekata od kojih će financirati njih 17. Plinacro d.o.o. je na poziv prijavio projekt u okviru LNG klastera. Radi se o magistralnom plinovodu Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica. 

Dionica Omišalj-Zlobin će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima u iznosu od 16.433.500,00 EUR, što čini 50% vrijednosti projekta s obzirom da se radovi na toj dionici procjenjuju na iznos od 32.867.000,00 EUR.

Riječ je o iznimno važnoj dionici dužine 18 kilometara kojom će se omogućiti transport plina od LNG terminala u Omišlju na otoku Krku do magistralnoga plinovoda kojim će se plin dalje transportirati.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr