Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.; materijali

Search form

Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.; materijali

Dana 15. svibnja održana je informativna radionica u Muzeju Mimara u Zagrebu. Cilj informativne radionice bio je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. 

Prezentacija s informativne radionice dostupna je za preuzimanje putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images