Ministarstvo odobrilo 16,9 milijuna kuna iz EU fondova za 7 reciklažnih dvorišta

Search form

Ministarstvo odobrilo 16,9 milijuna kuna iz EU fondova za 7 reciklažnih dvorišta

reciklaža
Potpisana je odluka o financiranju gradnje sedam reciklažnih dvorišta u gradovima Sv. Ivan Zelina, Senju, Omišu, Pregradi te općinama Brinje, Kapela i Jasenovac.

Prva dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana su za projekte na području Sv. Ivana Zeline (2,03 milijuna kuna EU sredstava) i Senja (3,87 milijuna kuna EU sredstava), a uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora s drugim korisnicima. Za navedene je projekte osigurano 16,9 milijuna kuna iz EU fondova, odnosno 85% ukupne vrijednosti projekata.

Projekti su odobreni u sklopu javnog poziva vrijednog 144,5 milijuna kuna za sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta iz EU fondova za gradove i općine. 

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr