Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

Search form

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine te su objavljena na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Zajedničkim nacionalnim pravilima ažurirane su, unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezano za postupanje tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Poseban naglasak u tom smislu stavljen je na pojednostavljene procedure koje su od utjecaja na gospodarstvenike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Zajednička nacionalna pravila.

Slika: Google Images