Ministarstvo turizma pokrenulo novo savjetovanje

Search form

Ministarstvo turizma pokrenulo novo savjetovanje

ESF
Zakonodavna tijela Republike Hrvatske imaju obvezu objave prijedloga zakona, nacrta strategije ili nekog drugog akta na portalu e-Savjetovanje prije objave u Narodnim novinama. Na taj način jednim klikom možete biti upoznati sa svim prijedlozima zakona, izmjenama i dopunama zakona, strategijama, pravilnicima i ostalim sličnim dokumentima, te uz možete davati vlastite prijedloge ili komentare za vrijeme javne rasprave. 

Ministarstvo turizma pokrenulo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem aplikacije e-Savjetovanje s ciljem pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u okviru Specifičnog cilja 9.IV.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Ministarstvo poziva sve zainteresirane da najkasnije do 12. listopada 2016. godine dostave svoje prijedloge i nadopune teksta na predloženi Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem sljedeće poveznice: https://goo.gl/PeKi3N.

Slika: Google Images