Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju

Search form

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju za prvu grupu projekata koji su prošli sve faze procesa dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom''. U prvoj grupi projekata se nalazi njih 44, a njihova ukupna vrijednost iznosi 63.874.445,49 kuna. Od 44 projekta, 41 ih je prijavljeno u okviru Skupine 1 - Pružanje usluge osobne asistencije osoba s invaliditetom, zatim 3 u okviru Skupine 2 Pružanje usluge tumačenja/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom te 1 u okviru Skupine 3 Pružanje usluge videćeg pratitelja.

Slika: Google Images