Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Search form

Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine, mzo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo je novi Akcijski plan za mobilnost istraživača za razdoblje od 2017. do 2020. godine čiji je cilj jačanje ljudskih potencijala u znanosti, poticanje mobilnosti i međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika.

Donošenje Akcijskoga plana za mobilnost jedna je od aktivnosti predviđena Strateškim planom za razdoblje od 2016. do 2018. Ministarstva znanosti i obrazovanja u svrhu jačanja povezivanja znanosti i tehnologije kao okosnice budućega razvoja znanosti, a uzimajući u obzir ostvarivanje mjera iz Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (2014.).

Cilj Akcijskoga plana je olakšati dolaznu mobilnost, poboljšati radne uvjete za hrvatske i za strane istraživače, ostvariti bolju pripremu hrvatskih istraživača za međunarodnu i međusektorsku mobilnost te olakšati međusektorsku suradnju i mobilnost u Republici Hrvatskoj.

Slika: Google Images
Izvor: mzo.hr