MobiliseSME: platforma za prekograničnu razmjenu koja koristi stotinama malih poduzeća i njihovim zaposlenicima

Search form

MobiliseSME: platforma za prekograničnu razmjenu koja koristi stotinama malih poduzeća i njihovim zaposlenicima

Jedinstveno tržište EU-a najveća je trgovinska zona na svijetu u okviru koje se nude posebne mogućnosti ne samo poduzećima u pogledu proširenja njihova poslovanja, nego i poduzetnicima i zaposlenicima iz različitih zemalja koji se mogu susresti i učiti jedni od drugih. Projekt u okviru kojeg se pruža potpora takvim prekograničnim razmjenama jest projekt MobiliseSME, koji se financira sredstvima EU-a i predstavlja svojevrsnu „platformu za povezivanje” malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi).

Otkako je uspostavljen, program razmjena imao je znatan učinak, s više od 400 poduzeća koja sudjeluju u platformi i više od 50 razmjena koje su provedene od studenoga 2016. do lipnja 2017. godine. Projekt MobiliseSME financiran je sredstvima iz Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), kojim izravno upravlja Europska komisija. Taj program objedinjuje tri programa zapošljavanja: EURES, PROGRESS i Mikrofinancijski instrument „Progres”.

Slika: Google Images