Mogućnosti financiranja kroz programe Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa - Kultura

Search form

Mogućnosti financiranja kroz programe Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa - Kultura

Ured za udruge Vlade RH predstavit će 15. listopada 2021. u Krapju mogućnosti financiranja neprofitnog i javnog sektora u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV). 
Predstavljanje će se održati u Prezentacijskom centru parka prirode Lonjsko polje (Krapje 16, 44 324 Jasenovac), od 10:00 do 12:00 sati.

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. 

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 
  • Vrijednosti Unije 
  • Jednakost, prava i rodna ravnopravnost 
  • Uključenost i sudjelovanje građana 
  • Daphne - borba protiv svih oblika nasilja 
Uz CERV program na događanju u Krapju Desk Kreativna Europa - ured Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, predstavit će i program Kreativna Europa - potprogram Kultura koja obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). 
Kreativna Europa jedini je mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima, koji je započeo 2014. godine spajanjem dvaju programa Kultura i MEDIA. S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji. 

Program možete preuzeti ovdje, a prijaviti se za sudjelovanje možete isključivo na poveznici. 


Slika: Google Images