Mogućnosti financiranja za projekte – Kombiniranje EU fondova s modelima javno-privatnog partnerstva

Search form

Mogućnosti financiranja za projekte – Kombiniranje EU fondova s modelima javno-privatnog partnerstva

jpp, radionice
Model javno-privatnog partnerstva (JPP) razlikuje se od tradicionalnog modela financiranja projekata. U modelu JPP-a javni i privatni sektor surađuju kako bi ostvarili određeni javni interes, a u pravilu dugoročni ugovor o JPP-u između javnog naručitelja i trgovačkog društva iz privatnog sektora koje sudjeluje u projektu JPP-a, temeljen je na nabavi usluga, a ne imovine.

Tijekom edukacije, polaznici će dobiti uvid u i raspravljati o tome: kako JPP funkcionira u praksi, za kakve vrste projekata se može koristiti JPP model, kako kombinirati EU fondove s JPP-om i dr.

Prijaviti se mogu: 
  • tijela državne uprave, 
  • jedinice lokalne i regionalne samouprave, 
  • regionalne agencije, 
  • javna poduzeća.
Radionice će se održati 11. listopada u Press centru Hrvatskog novinarskog društva. 

Slika: Google Images