Mrežno informativno događanje 2.12.2019: Erasmus+, Ključna aktivnost 2 (KA2) – Udruženja sektorskih vještina 2020

Search form

Mrežno informativno događanje 2.12.2019: Erasmus+, Ključna aktivnost 2 (KA2) – Udruženja sektorskih vještina 2020

U okviru objavljenog poziva Europske komisije: Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu u sklopu Ključne aktivnosti 2 moguće je prijaviti projekt Udruženja sektorskih vještina 2020. (Sector Skills Alliances) i to do 26. veljače 2020. godine do 17:00 sati.

Cilj je Udruženja sektorskih vještina adresirati/ premostiti utvrđene nedostatke u vještinama u odnosu na identificirane potrebe na tržištu rada u određenom sektoru, za jedan ili više profila zanimanja. U ovoj strateškoj sektorskoj suradnji u području vještina cilj je utvrditi i razviti konkretne aktivnosti kako bi se ponuda vještina uskladila s potražnjom u pojedinom sektoru. Projekti u okviru ove aktivnosti trebali bi doprinijeti poboljšanju kvalitete i relevantnosti sustava europskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Informacije za prijavitelje dostupne su u Erasmus+ programskom vodiču na hrvatskom i engleskom jeziku, a dodatno pojašnjene i konkretne informacije: svrha poziva, konkretni ciljevi, prihvatljive aktivnosti, raspoloživa sredstva, trajanje projekata i ostale informacije možete pronaći na poveznici ovdje (uključujući i rezultate prošlogodišnjeg poziva na podnošenje prijedloga itd.).

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 26. veljače 2020., prijave se podnose putem službenog obrasca, a natječaj je centraliziran, što znači da je za provedbu natječaja zadužena EACEA -  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxellesu.

Slika: Google Images