Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada; obavijest

Search form

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada; obavijest

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se informativna radionica (kako je navedeno u točki 3.4. Uputa za prijavitelje) neće održati zbog novonastalih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusom Covid - 19 (Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020.), te da će se  informativna radionica održati u najranijem mogućem terminu o čemu će pravodobno biti objavljena obavijesti na ovoj mrežnoj stranici.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem pojedinih odredbi Poziva, pitanja je moguće postaviti putem elektroničke pošte na adresu seup@mzoe.hr. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnim stranicama https://strukturnifondovi.hr/ i https://efondovi.mrrfeu.hr/ u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Slika: Google Images