Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada; pitanja i odgovori

Search form

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada; pitanja i odgovori

Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Podsjećamo, predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Slika: Google Images