Najava edukacije u svezi procesa programiranja s naglaskom na Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Search form

Najava edukacije u svezi procesa programiranja s naglaskom na Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Provedba izobrazbe financira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj edukacije je upoznati polaznike sa strateškim okvirom i zahtjevima regulative Europske unije u području izrade programskih dokumenata te predočiti proces i iskustva pripreme i mogućnosti financiranja u Operativnom

Edukacija se održava od 20. do 21. srpnja 2015. godine u Državnoj školi za javnu upravu na adresi Medulićeva 36 u Zagrebu.

Slika: Google Images