Najava informativnog dana Obzor Europa – Klaster 2: Kultura, kreativnost i uključivo društvo, 25. studenoga 2021.

Search form

Najava informativnog dana Obzor Europa – Klaster 2: Kultura, kreativnost i uključivo društvo, 25. studenoga 2021.

Agencija za mobilnost i programe EU organizira nacionalni informativni dan za područje Kultura, kreativnost i uključivo društvo programa „Obzor Europa“. Informativni dan održat će se 25. studenoga 2021. godine s početkom u 10:00 sati putem Zoom platforme.

Radni jezik je hrvatski, s iznimkom prezentacije predstavnika Europske komisije koja će biti na engleskom jeziku. 

Na informativnom danu bit će predstavljen novi radni program 2021. – 2022. za područje Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo, njegove teme i natječaji; nacionalni sustav podrške i mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU; uvod u Obzor Europa i usluge koje pruža ured nacionalnih osoba za kontakt u Agenciji za mobilnost i programe EU; primjer uspješnog Obzor 2020. projekta; rad hrvatske predstavnice u konfiguraciji programskog odbora Obzor Europa za područje Kultura, kreativnost i uključivo društvo te pravne i financijske novosti programa Obzor Europa. 
Sudjelovanje je besplatno, a informacije o registraciji bit će dostupne uskoro.Slika: Google Images