Najava konferencije u Rimu

Search form

Najava konferencije u Rimu

inova+, espon, errin
U Rimu će se 3. listopada 2017. godine održati Konferencija pod nazivom "South Europe at the crossroads - Are we making the right decisions about accessibility investments for the future?".

Konferenciju organizira agencija Inova+ koordinatora transnacionalnih aktivnosti za program ESPON i European Regions Research and Innovation Network/ERRIN, a namijenjena je širokom krugu dionika, a fokus će biti na prometnoj povezanosti regije jugoistočne Europe.

Više informacija o samoj konferenciji dostupno je putem sljedeće poveznice

Slika: Google Images
Izvor: mgipu.hr